Naređene svete mise kroz tekući mjesec u godini

Naređene svete mise za mjesec prosinac 2019.

 

Nedjelja
1.prosinca

Gradac 8

Nada Oreč za + muža Tihomira
Mario Penava za + tetku Anicu, i Branka Lovrića

Broćanac 9,30

 

Kosa 9,30

Ljubica Bašić za + iz ob. Ivana „Jozetića i Ivana „Amidžića“
Darinka Ćuk za + Ivu (ž)
Darinka Ćuk za + Jerku

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
2.prosinca

Gradac 7,30

Nema svete mise

Utorak
3.prosinca

Gradac  7,30

 

Srijeda
4.prosinca

Gradac 7,30

 

Četvrtak
5.prosinca

Gradac 7,30

 

Petak
6.prosinca

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Subota
7.prosinca

Gradac 7,30

Zdenko Penava za + oca Ljubu, brata Stjepana i sestru Ivu.

Broćanac 8,30

Branko Knezović za sve svoje ++

Nedjelja
8.prosinca

Gradac 8

Draženko Penava za + oca Antu
Marija Penava za + Muža Ivana i ost. ++

Broćanac 9,30

Ruža Soldo za svoje rod. Ivana i Matiju

Kosa 9,30

Ivan za + Milku Leko i ost. ++

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
9.prosinca

Gradac 7,30

Nema svete mise

Utorak
10.prosinca

Gradac  7,30

 

Srijeda
11.prosinca

Gradac 7,30

 

Četvrtak
12.prosinca

Gradac 7,30

 

Petak
13.prosinca

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Subota
14.prosinca

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
15.prosinca

Gradac 8

Ferdo Begić za + ženu Ivu i ost. ++

Broćanac 9,30

Tanja i Željko Vranjković za sve svoje ++

Kosa 9,30

Anđa Milićević za + Ivana, Ivu i ost. ++
Matija Milićević za + Grgu

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
16.prosinca

Gradac 7,30

Nema svete mise

Utorak
17.prosinca

Gradac  7,30

 

Srijeda
18.prosinca

Gradac 7,30

 

Četvrtak
19.prosinca

Gradac 7,30

 

Petak
20.prosinca

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Subota
21.prosinca

Gradac 7,30

Dinka Penava za sve svoje ++

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
22.prosinca

Gradac 8

 

Broćanac 9,30

Dom in i ljubica Duspara za svoje ++
Frano Sabljo za + brata Jozu
Miro Milićević za sve svoje ++

Kosa 9,30

Mila Leko za + Petra, Ivu i Franu

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
23.prosinca

Gradac 7,30

Nema svete mise

Utorak
24.prosinca

Gradac  7,30

POLNOĆKA

Veselka s obl. Za + Jerku Filipovića

Srijeda
25.prosinca
BOŽIĆ

Gradac

 

Broćanac

 

KOSA

 

Četvrtak
26.prosinca
STIPANJDAN

Gradac
Broćanac

Anica Vranković za + oca Antu (broć)

Kosa

 

Petak
27.prosinca
IVANJDAN

Gradac

 

Broćanac 9,30

Mario Knezović za + Miru, Stoju i Anđu
Slobodan Širić za svoje ++

Kosa 9,30

Blagica Bašić za svoje ++

Subota
28.prosinca
NEVINA DJ.

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
29.prosinca
SVETA OBITELJ

Gradac 8

 

Broćanac 9,30

 

Kosa 9,30

Ante Bašić za + Stjepana (1. God.)

Gradac 11

Misa za narod