Osnovni podaci o župi Posuški Gradac

galerija 6

Župa Posuški Gradac, prosječne nadmorske visine oko 700 m nalazi se na jugo-istočnom dijelu općine Posušje. Spada u jednu od najvećih i zasigurno najstarijih župa cjelokupne općine Posušje. Župa danas broji oko 1800 stanovnika čine je sela; Gradac, Broćanac i Batin. Teritorijalno Župa Posuški Gradac graniči sa dvije susjedne općine i to na svom južnom dijelu sa općinom Grude i jugo-istočno sa općinom Široki Brijeg. Što se tiče putnih pravaca nalazi se uz regionalnu prometnicu Mostar- Posušje kao i uz novoizgrađenu magistralnu cestu Posušje - Grude koja će skoro činiti odvojak novo g Jadranskog autoputa prema središnjoj Bosni. Sela imaju izgrađenu lokalnu asfaltnu putnu mrežu koja povezuje sva sela i zaseoke a izgrađena je u posljednjih nekoliko godina uz pomoć općinskog poglavarstva Posušje i Županije Zapadno-Hercegovačke te vlastitim sredstvima.

Jedan dio sela Graca i Broćanca i veći dio Batina ne tako davno riješio je i pitanje vodovoda dok ostatak sela sa nestrpljenjem čeka neka bolja vremena. Klimatski uvjeti u ovom kraju su dosta povoljni jer upravo na ovom prostoru prestaje utjecaj mediteranske klime i lagano se naziru znaci kontinentalne klime. Prema dosadašnjim zapisima i statistikama koje se vode u ovim krajevima klima se znatno promijenila u posljednjih pedesetak godina, tako da su zime postale blaže bez snježnih padalina, ljeta sušnija što je znatno utjecalo na sve oblike života u ovim krajevima. Reljef sela također je raznolik i može se podijeliti u nekoliko područja i to jedan dio je ravan i čini dio Posuškog polja na čijem sjevernom dijelu se prostire veći dio sela Broćanac, drugi dio je blaga visoravan na kojem su i koncentrirana naselja Graca a treći dio čine uzvisine i brda koji izgledaju kao pravi štit ovog kraja. Visinske razlike između najniže i najviše točke ovog sela iznose preko 450 metara nadmorske visine. Prostor cijele župa oskudijeva izvorima pitke vode što je pogotovo ranije a i sada jedan od većih problema ovog kraja. Glavno zanimanje ljudi poglavito ranije bila je poljoprivreda koja nikada nije uspjela preći granicu proizvodnje iznad vlastitih potreba, pored ovoga samo oni sretniji uspijevali su naći zaposlenje na teritoriji općine Posušje oni koji nisu uvjetno rečeno imali takvu sreću potražili su sebi bolji život negdje dalje i to najčešće u Hrvatskoj jedan veći dio u Njemačkoj dok je jedan dio završio i u prekooceanskim zemljama Australije, Amerike i Kanade.

Gospodarstvo ovog kraja nije bolja strana izuzev trgovine koja se intenzivirala u posljednjih nekoliko godina samo uz magistralnu cestu na Vraniću i jedan dio Broćanca. U Župi obitava zajednička osnovna osmogodišnja škola na Vraniću te dvije područne četverorazredne osnovne škole na Gracu još od davne 1934 gdje mali Gračani pohađaju svoje prve školske dane a zatim ih nastavljaju u obližnjoj osnovnoj školi na Vraniću koja je udaljena od centra Graca oko 2,5 km i četverorazredna škola u Broćancu. Ove škole dale su mnoge obrazovane ljude u prvom redu svećenici, doktori, književnici, inženjeri, profesori itd. Iz ovog kraja otišli su mnogi ljudi ali ipak uvijek neko ostaje a ovo potkrjepljuju podaci da se broj stanovnika lagano povećava. Također raduje činjenica da mnogi na privremenom radu u inozemstvu imaju namjeru vratiti se u svoj rodni kraj, makar to bilo za blagdane i praznike. U svakom slučaju ovaj kraj ima svjetliju budućnost.