Statistički podaci župe kroz protekle godine

Statistika župe za 2010. godinu

Siječanj
Kršteni -
Vjenčani -
Umrli Petar Oreč, rođ. 1925.
Veljača
Kršteni Ante Šušak, sin Mate i Kristine r. Petričušić;
Petar Begić, sin Ljube i Marijane r. Bešlić;
Ana Bašić, kći Damira i Ivane r. Ramljak.
Vjenčani Tomislav Dumančić i Sanja Širić.
Umrli Vinko Grubišić, rođ. 1974;
Zdravka Širić, rođ. 1954.
Ožujak
Kršteni -
Vjenčani -
Umrli Anđa Širić, rođ. 1935.
Travanj
Kršteni Marta Grubišić, kći Vjekoslava i Mare r. Markota;
Matea Grubišić, kći Ante i Karoline r. Boras.
Vjenčani Josip Begić i Bernardica Ćesić;
Mariofil Begić i Marija Grubišić;
Josip Alpeza i Tonka Vranjković.
Umrli Iva Milićević, rođ. 1933;
Jozo Bašić - Gajtanović, rođ. 1930.
Svibanj
Kršteni Petar Grubišić, sin Slobodana i Marije r. Biško.
Vjenčani Radoslav Bazina i Mirjana Grubišić.
Umrli Frano Zovko - Keso, rođ. 1922.
Lipanj
Kršteni Lea Penava, kći Ivana i Stanislave r. Primorac.
Vjenčani Stjepan Paraminski i Radica Grubišić; Mario Penava i Irena Palinić.
Umrli Frano Knezović - Vukojušić, rođ. 1932.
Srpanj
Kršteni Mario Milićević, sin Joze i Matije r. Vranjković.
Vjenčani Matej Marić i Marijana Bašić, Pere Martić i Blagica Knezović,
Umrli Iva Begić - Čuturuša, rođ. 1921.
Kolovoz
Kršteni Ivan Soldo, sin Milana i Marijane r. Tomić, Bruno Knezović, sin Ivana i Suzane r. Šimić.
Vjenčani Ante Crnogorac i Mirna Sabljo.
Umrli Frano Knezović - Matešić, rođ. 1944. Matija Milićević, rođ. 1942.
Rujan
Kršteni  
Vjenčani  
Umrli  
Listopad
Kršteni  
Vjenčani  
Umrli  
Studeni
Kršteni  
Vjenčani  
Umrli  
Prosinac
Kršteni  
Vjenčani  
Umrli  
 
 UKUPNO Kršteni Vjenčani Umrli