Statistički podaci župe kroz protekle godine

Statistika župe za 2016. godinu

Siječanj

Kršteni

Jelena Begić, kći Tihomira i Valentine r. Listeš – Gradac;
Filip Širić, sin Marka i Marije r. Nenadić – Broćanac.

Vjenčani

-

Umrli

-

Veljača

Kršteni

-

Vjenčani

-

Umrli

Joza Duspara, rođ. 1931. – Broćanac.

Ožujak

Kršteni

Frano Knezović, sin Branimira i Vesne r. Jukić – Broćanac;
Filip Bašić, sin Ivana i Zorice r. Bakula – Broćanac;
Petra Penava, kći Miroslava i Nikoline r. Hrkać – Batin;
Tea Begić, kći Danijela i Anamarije r. Kukić – Vranić.

Vjenčani

-

Umrli

Miljenko Oreč, rođ. 1977. – Gradac;
Veselko Begić, rođ. 1939. – Gradac.

Travanj

Kršteni

Stipe – Karlo Ćuk, sin Marka i Andree r. Bakula – Vranić;
Karlo Penava, sin Maria i Dolores r. Vidoš – Batin;
Rita Ćuk, kći Ivana i Diane r. Krtalić – Broćanac;
Tin Bašić, sin Tomislava i Drage r. Marić – Broćanac.

Vjenčani

Marin Galić i Suzana Duspara – Posušje.

Umrli

Frano Grubišić, rođ. 1959. – Gradac;
Stanko Knezović, rođ. 1932. Broćanac;
Jozo Penava rođ . 1996. – Batin;
Anđa Širić, rođ. 1930. – Trogir.

Svibanj

Kršteni

-

Vjenčani

Josip Ćuk i Ivana Penava – Čitluk;
Veselko Bašić i Draga Pezo – Broćanac;
Ivan Matijašević i Martina Begić – Lovište.

Umrli

Marijan Begić, rođ. 1928. – Gradac;
Ante Širić, rođ. 1930. – Broćanac.

Lipanj

Kršteni

Marta Begić, kći Ivana i Marije r. Martić – Gradac;
Tea Filipović, kći Tomislava i Katarine r. Ćorluka – Gradac.

Vjenčani

-

Umrli

Franjo Širić, rođ. 1933. – Mostar;
Iva Milićević, rođ. 1934. – Široki Brijeg;
Jure Begić, rođ. 1961. – Gradac;
Petar Tomić, rođ. 1935. – Broćanac.

Srpanj

Kršteni

David Soldo, sin Milana i Marijane r. Tomić – Zagreb,
Marko Grubišić, sin Tomislava i Dragane r. Ripić – Gradac.

Vjenčani

Antonio Mitar i Anita Oreč – Osoje.

Umrli

Ljubica Tomić, rođ. 1930. – Broćanac;
Mate Begić, rođ. 1990. – Gradac;
Frano Milićević, rođ. 1946. – Broćanac.

Kolovoz

Kršteni

Vinko Grubišić, sin Ivana i Ivane r. Begić – Gradac.

Vjenčani

Ante Zlopaša i Ines Penava – Posušje;
Zdravko Vukoja i Martina Vranjković – Essen.

Umrli

Mila Grubišić, rođ. 1935. – Gradac;
Jozo Vranjković, rođ. 1942. – Posušje;
Pero Grubišić, rođ. 1928. – Gradac;
Joza Matić, rođ. 1941. – Gradac;
Željko Fil ipović, rođ. 1949. – Gradac.

Rujan

Kršteni

Filip Milićević, sin Maria i Lidije r. Ramljak – Broćanac.

Vjenčani

Ante Alpeza i Renata Grubišić – Ledinac.

Umrli

Ivan Begić, rođ. 1930. – Gradac.

Listopad

Kršteni

Paulo Širić, sin Josipa i Antonije r. Šušnjar – Broćanac;
Daria Bašić, kći Roberta i Marije r. Jukić – Broćanac.

Vjenčani

Srećko Paradžik i Kata Oreč – Gorica.

Umrli

Iva Duspara, rođ. 1928. – Broćanac;
Ivan Oreč, rođ. 1927. – Gradac.

Studeni

Kršteni

Iva Oreč, kći Josipa i Andree r. Jukić – Gradac;
Filip Ćuk, sin Dominika i Marijane r. Martić – Vranić;
Viktor Bašić, sin Stjepana i Anđelke r. Šimić – Broćanac.

Vjenčani

Ivica Galić i Josipa Penava – Vinjani.

Umrli

Jadranka Ćuk, rođ. 1960. – Broćanac.

Prosinac

Kršteni

Maximilian Max Lucian Begić, sin Maria i Ane r. Dražanić – Koln.

Vjenčani

-

Umrli

Zora Begić, rođ. 1940. – Gradac;
Iva Vranjković, rođ. 1938. – Broćanac;
Petar Penava, rođ. 1938. – Split;
Ruža Milićević, rođ. 1928. – Zagreb;
Ivanka Milićević, rođ. 1963. – Posušje.

 

 UKUPNO

Kršteni Vjenčani Umrli

 22

 10

 30