Statistički podaci župe kroz protekle godine

Statistika župe za 2018. godinu

Siječanj

Kršteni

Marta Knezović, kći Mate i Kate r. Kovač - Broćanac;
Jakov Ćuk, sin Ivana i Diane r. Krtalić - Broćanac;
Lucija Bašić, kći Ivana i Lidije r. Bešlić - Broćanac.

Vjenčani

Petar Bušić i Andrea Vranjković - Poklečani.

Umrli

Ivan Šušak “Šanturović”, rođ. 1937. - Gradac;
Jerko Grubišić, rođ. 1925. - Gradac.

Veljača

Kršteni

Mihael Oreč, sin Josipa i Andree r. Jukić - Gradac.

Vjenčani

Josip Lončar i Magdalena Tomić - Imotski.

Umrli

Zlatko Duspara, rođ. 1924. - Broćanac;
Kata Zovko, rođ. 1923. - Broćanac;
Ruža Grubišić, rođ. 1926. - Gradac;
Marinko Grubišić, rođ. 1957. - Gradac.

Ožujak

Kršteni

Barbara Oreč, kći Ivice i Ive r. Mikulić - Gradac;
Marko Širić, sin Mate i Mirjane r. Lončar - Broćanac.

Vjenčani

-

Umrli

Matija Bašić, rođ. 1935. - Broćanac.

Travanj

Kršteni

-

Vjenčani

Stjepan Sesar i Dijana Penava - Široki Brijeg;
Ivan Mršić i Anđela Grubišić - Imotski.

Umrli

-

Svibanj

Kršteni

Matej Grubišić, sin Tomislava i Dragane r. Ripić - Gradac.

Vjenčani

Marko Begić i Katarina Milićević - Posušje;
Danijel Marić i Antonela Bašić - Grude.

Umrli

Stojan Bašić, rođ. 1941. - Broćanac.

Lipanj

Kršteni

Ana Penava, kći Miroslava i Nikoline r. Hrkać - Batin;
Fil ip Vranjković, sin Josipa i Marijane r. Kovač - Broćanac.

Vjenčani

Franjo Penava i Irena Mihaljević - Zagreb;
Zvonimir Ćorluka i Antonia Bašić - Grude.

Umrli

Anica Ćuk, rođ. 1943. - Broćanac.

Srpanj

Kršteni

Jakov Milićević, sin Maria i Lidije r. Ramljak - Broćanac;
Petra Grubišić, kći Bože i Marije r. Galić - München.

Vjenčani

Stjepan Čulina i Ivana Begić - Imotski.

Umrli

Anica Begić, rođ. 1935. - Gradac;
Srećko Grubišić, rođ. 1948. - Gradac.

Kolovoz

Kršteni

Luka Ćuk, sin Leonarda i Ivane r. Srebrović - Broćanac;
Luka Begić, sin Petra i Matee r. Dušanić - Gradac;
Jure Soldo, sin Martina i Josipe r. Penava - Broćanac;
Antea Duspara, kći Ivana i Tereze r. Bago - Broćanac;
Ena Miloš, kći Petra i Daniele r. Šego - Broćanac.

Vjenčani

Ante Bagarić i Ružica Bakula - Seonica;
Marko Bašić i Ana Ramljak - Broćanac;
Danijel Klarić i Slavica Grubišić - Vir;
Petar Biško i Milka Ćuk - Čitluk;
Ivan Gudelj i Monika Ćesić - Posušje;
Josip Pavković i Ana Vranjković - Rakitno..

Umrli

Anđa Širić, rođ. 1937. - Cerovi Doci;
Mate Leko, rođ. 1936. - Broćanac.

Rujan

Kršteni

Antonio Vranjković, sin Željka i Tanje r. Pojatina – Broćanac;
Rita Penava, kći Stipe i Antonije r. Maleš - Batin.

Vjenčani

Ivan Dragoja i Matea Knezović - Rastovača;
Marko Bašić i Mirela Ćuk - Stobreč;
Vjekoslav Oreč i Danica Oreč - Gradac;
Luka Lasić i Dijana Begić - Imotski;
Ivan Bago i Anita Knezović - Čitluk.

Umrli

Zdravko Milićević “Baja”, rođ. 1958. - Broćanac;
Danica Bašić, rođ. 1935. - Broćanac.

Listopad

Kršteni

-

Vjenčani

Ivan Galić i Katarina Knezović  - Posušje.

Umrli

Radica Bašić, rođ. 1951. - Broćanac;
Mila Tomić, rođ. 1940. - Broćanac.

Studeni

Kršteni

Ivan Šušak, sin Krešimira i Anite r. Jukić - Gradac.

Vjenčani

Josip Marić i Marija Penava - Posušje;
Ante Bakula i Monika Knezović - Rastovača.

Umrli

Branko Bašić, rođ. 1961. - Mostar.

Prosinac

Kršteni

Sara Penava, kći Petra i Marije r. Sesar - Batin;
Iva Milićević, kći Ivana i Kristine r. Ćurdo - Broćanac;
Roko Penava, sin Mile i Ankice r. Bošnjak - Njemačka.

Vjenčani

Dražen Čutura i Danica Oreč - Posušje.

Umrli

Stjepan Bašić, rođ. 1931. - Broćanac.

 

 UKUPNO Kršteni Vjenčani Umrli
22 24 19