Dobro došli na službenu web stranicu župe Posuški Gradac

Informacije

UPUTE ŽUPLJANIMA 

VJENČANJE U CRKVI 

1.Prije sklapanja kršćanskog braka potrebno je najaviti ženidbu i obaviti tečaj braka. Nakon toga se dogovara termin zaruka. Na zarukama bude razgovor s mladencima s pitanjima koja se tiču njihove odluke i drugih pojedinosti kako bi ženidba bila valjana. 

 

Za zaruke u župni ured potrebno je imati:
a) Potvrda o sudjelovanju na tečaju.
b) Krsni list (ne stariji od 6 mjeseci. Vadi ga osoba koja nije krštena u župi gdje su zaruke i vjenčanje). Ako ste kršteni u župi u kojoj se i zaručujete, Krsni list vam nije potreban.
c) Kopiju dokumenta o civilno/općinski sklopljenoj ženidbi.

2. Prije vjenčanja potrebno je obaviti ispovijed i to se isto odonosi na svjedoke (kumove). Pred crkvu doći 15 min prije vjenčanja.

3. Nakon obreda u crkvi mladenci će sa svojim svjedocima doći u župni ured (ili sakristiju) potpisati potrebne dokumente i izmiriti obveze – taksu vjenčanja koja je biskupijska u iznosu od 100 KM. Mladenci koji žele mogu, nije obveza, po svom izboru dati dar za crkvu što će biti čitano u župnim obavijestima. Ako nemate svoj križ možete ga nabaviti u župnom uredu prigodom zaruka. Ako što materijalno vama ustreba slobodno nas pitajte!

4. Pjevanje, ako želite, dogovorit ćete s Framom (napomenute na zarukama). Ako netko drugi dolazi pjevati mora dobiti od nas usmeno odobrenje.

5. Kićenje crkve, ako želite da bude ukrašena cvijećem, spada na vas mladence. Ako budete donosili aranžirano cvijeće to učinite najkasnije do podne na dan vjenčanja.

6. Ispred crkve nemojte ništa posipati ili bilo što drugo aranžirati. U crkvi se vladati pobožno, bez mobitela, pljeska ili priče (dobacivanja). Roditelji i uža obitelj neka u crkvi budu u prvih nekoliko klupa.

7. Čestitanje nakon vjenčanja je ispred crkve, osim ako je loše vrijeme! Fotografiranje u crkvi je, uz potpuni mir, samo za mladenci i najuža obitelj.

Sva ova pravila nemaju za cilj mladencma zagorčati vjenčanje, nego upravo suprotno, pobrinuti se da najvažniji dan njihova života prođe dostojanstveno, kako to prilika i zaslužuje.

ISPOVIJED BOLESNIKA I SPROVOD

- Ukoliko se radi o teškom bolesniku koji traži svećenika obitelj neka to omogući.
- Najbolje je doći po svećenika u župni ured ili pozvati na broj 039-694-321.
- Nemojte čekati noć kako bi zvali svećenika, osim ako nije iznimno hitan slučaj.

- Ako je osoba već umrla ne treba zvati svećenika za dolazak u obitelj, nego doći u radno vrijeme ureda i dogovoriti za pokop. 
- Ako je osoba umrla tijekom noći ili navečer kasno najbolje je ujutro iza 7 i 30 doći u župni ured i dogovoriti vrijeme ukopa.
- Nemojte tiskati osmrtnicu dok ne dogovorite vrijeme pokopa u župnome uredu!
- Dan poslije, najbolje ujutro do 9,30 sati, neka netko iz obitelji dođe u župni ured ispisati osobu u Maticu umrlih.

KRŠTENJE DJETETA – UPUTE RODITELJIMA I KUMOVIMA 

1. U župnome uredu, najmanje tjedan dana prije, dogovoriti termin krštenja, te dostaviti kopiju Rodnoga lista. Krštenja su subotom u 12 sati, te prve nedjelje u mjesecu uz pučku misu.
2. Vaše dijete krštenjem postaje dijete Božje i član Crkve.
3. Roditelji su prvi pozvani svome djetetu posvjedočiti i prenijeti vjeru.
4. Dijete se krštava u vjeri roditelja i kuma/kume.
5. Kuma/kum moraju biti vjernici koji su moralno i vjerski prikladni za kumovanje. Ako kum/kuma ne žive  na teritoriju župe Posuški Gradac moraju iz župnoga ureda gdje žive donijeti potvrdu da mogu kumovati. To se odnosi i na naše koji žive u inozemstvu bez obzira jesu li ovdje kršteni. Potvrdu za kumovanje može dati isključivo župa gdje sada osoba živi. Tu potvrdu treba dostaviti kod najave krštenja.
6. Neka roditelji i kum/kuma budu ispovjeđeni za prigodu krštenja djeteta. Najbolje je ispovjediti se običnim danom prije jutarnje mise. Ako to ne uspijete nakon mise se javite svećeniku u sakristiji.
7. Dobro je da i rodbina i uzvanici budu na krštenju u crkvi, a ne samo na ručku. U crkvi se vladati pobožno i u šutnji.
8. Dobro je obiteljski i skromno proslaviti dan krštenja. 
9. Svijeću za krštenje daruje župni ured. Također vi ne morate imati krštenu košuljicu jer je mi imamo i koristimo je za prigodu krštenja. No, vi možete imati i svoju košuljicu koju čuvate kao uspomenu.
10. Na vrijeme dođite u crkvu. Najbolje je doći 15 minuta prije krštenja.
11. Nakon krštenja neka otac (a može po želji s njim kum/kuma) dođe u župni ured za upis djeteta u knjigu krštenih.
12. Krštenje se ne plaća. Vi možete, bez obveze i ako želite, ostaviti dar prema vašim mogućnostima. Također tko želi može dati prilog za crkvu prigodom krštenja djeteta što će biti čitano u župnim obavijestima. Ako vama ustreba materijalna pomoć slobodno nas upitajte.
13. Bog vam je rođenjem i krštenjem djeteta povjerio veliku milost, čast i zadaću. Obavite je savjesno!