Naređene svete mise kroz tekući mjesec u godini

Naređene svete mise za mjesec listopad 2019.

Utorak
1.list.

Gradac  18

Fra Jozo Radoš 1. Večer
Dragica Penava za + Vinka

Srijeda
2.list.

Gradac 18

Fra Vinko Kurevija, 2.večer

Četvrtak
3.list.

Gradac 18

Luca Penava za + Franju, Antu, Jozu, Ivana i Petra

Petak
4. lis

Gradac 7,30

SVETI FRANJO ASIŠKI

PUČKA MISA U 11 SATI

Msgr. Dražen Kutleša, biskup porečko-pulski

Subota
5.list.

Gradac 7,30

Ljubica Penava „Dukića“ za + Petra, Ivu(ž) i Mariju

Broćanac 8,30

Petar Vranković Šimičić za + braću i ost.

Nedjelja
6.list.

Gradac 8

Anđelko Grubišiža za + majku Kata i oca Ivana

Broćanac 9,30

Jozo Duspara za svoje ++
Ana Knezović za + Franu i ost. ++

Kosa 9,30

Zdravka  Bašić za + Petra, Ivana i Ivu (ž)

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
7.list.

Gradac 18

Nema svete mise

Utorak
8.list.

Gradac  18

Ana Ćesić za + roditelje Janju, Marka i brata Tomu

Srijeda
9.list.

Gradac 18

Obitelj za + Milu Begić „Curkić“

Četvrtak
10.lis t.

Gradac 18

Za + fra Damira Cvitića, OFM

Petak
11.list.

Gradac 18

 

Broćanac 8,30

 

Subota
12.list.

Gradac 7,30

Tomislav Begić za + Petra i Anđu

Broćanac 8,30

Iva Bašić za + Petra Bašića „Bajića“

Nedjelja
13.list.

Gradac 8

Ljubica Penava za + duše u čistilištu

Broćanac 9,30

Spasoja Bašić za + Franu, Stjepana i Ivu(ž) iost .

Kosa 9,30

Petar Bašić „Policić“ za sve svoje ++

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
14.list.

Gradac 18

Obitelj za + matiju  Begić Šimarić

Utorak
15.list.

Gradac  18

Ob Miloš za + Petra, Milu(ž), Ferdu, Zdravku(ž) i Ljubicu i ost. ++
Kata Grubišić za + sestru Milu i Jerku

Srijeda
16.list.

Gradac 18

Jozo Penava za + rod. Antu i Ivu.
Ante „Antara“ Grubišić za + ženu Milu i ost. ++

Četvrtak
17.list.

Gradac 18

Za + Markana
Zdenko Penava za + Vranu i ost. ++

Petak
18.list.

Gradac 18

Žarko begić sza + sina Miroslava i brata Vinka
Ana Ćesić za + Rajku i ost. ++

Broćanac 8,30

 

Subota
19.list.

Gradac 7,30

Nada Oreč za + Milu i Jerku Grubišić

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
20.list.

Gradac 8

Jozo Begić Bešlivušić za + sve svoje

Broćanac 9,30

Pava Miloš za + iz ob. Miloš

Kosa 9,30

Obitelj „Glavarević“ za + Cvitana
Obitelj za Ljubu Leku „Milošušića“

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
21 .list.

Gradac 18

Anđa Begić Lebušić za sve svoje ++

Utorak
22.list.

Gradac  18

Mila Čuljak za svoje ++

Srijeda
23.list.

Gradac 18

Anđa Begić za + rod. Iliju i Milu

Četvrtak
24.list.

Gradac 18

Janja Grubišić za + sve svoje ++

Petak
25.list

Gradac 18

Mario Šušak za + Ljubicu

Broćanac 8,30

 

Subota
26.list

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
27.list.

Gradac 8

 

Broćanac 9,30

Ante Tomić za + Milu (ž)
Jozo Knezović za + sve svoje
Frano Bašić za + ženu Zdravku i ost. ++

Kosa 9,30

Ante Bašić „Gajtanović“ za + Petra i ost. ++

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
28.list.

Gradac 18

Ana Begić „Bešlivušić“ za + Katu i roditelje

Utorak
29.list.

Gradac  18

Tonka Begić za svoje ++

Srijeda
30.list.

Gradac 18

Marinko Begić za + rod. Iliju i Milu

Četvrtak
31.list.

Gradac 18