Naređene svete mise kroz tekući mjesec u godini

Naređene svete mise za mjesec srpanj 2019.

Ponedjeljak
1. srpnja

Gradac 7,30

 

Utorak
2. srpnja

Gradac  7,30

 

Srijeda
3. srpnja

Gradac 7,30

 

Četvrtak
4. srpnja

Gradac 7,30

 

Petak
5. srpnja

Gradac 7,30

Vjekoslav Begić za + majku Anicu „Golubičić“ (1.g)

Broćanac 8,30

 

Subota
6. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
7. srpnja

Gradac 8

Krizma

Broćanac 9,30

Krizma

Kosa 9,30

Krizmna

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
8. srpnja

Gradac 7,30

Nema mise

Utorak
9. srpnja

Gradac  7,30

Jozo Begić „Sojkić“ za + rod. Juru, Ivu; te brata Rajka

Srijeda
10. srpnja

Gradac 7,30

Ivan Begić Ćipukić za + Zvonku

Četvrtak
11. srpnja

Gradac 7,30

 

Petak
12. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Subota
13. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
14. srpnja

Gradac 8

Ob. za + Jozu  i Tomislava Penava i ost. ++

Broćanac 9,30

Zvonko Širić za svoje ++
Ruža Bašić za + ivana, Anicu i Stjepana i os.
Frano Vranjković Pikunović za ++ svoje

Kosa 9,30

 

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
15. srpnja

Gradac 7,30

 

Utorak
16. srpnja

Gradac  7,30

 

Srijeda
17. srpnja

Gradac 7,30

Vinko Penava za + Matiju i ost. ++

Četvrtak
18. srpnja

Gradac 7,30

 

Petak
19. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Subota
20. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
21. srpnja

Gradac 8

 

Broćanac 9,30

Veselko Tomić za + Petra i Ljubu(ž)
Iva Soldo Jurišina za + Martina, Matiju i Milana i ost.

Kosa 9,30

 

Gradac 11

Misa za narod

Ponedjeljak
22. srpnja

Gradac 7,30

 

Utorak
23. srpnja

Gradac  7,30

 

Srijeda
24. srpnja

Gradac 7,30

 

Četvrtak
25. srpnja

Gradac 7,30

 

Petak
26. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Subota
27. srpnja

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
28. srpnja

Gradac 8

Obitelj Za + Srećka Grubišića (1.g)

Broćanac 9,30

Ivan ikica Milićević za sve svoje ++
Slava Milićević za + Franu

Kosa 9,30

Šima Bašić za + Matu, Juru i Stjepana

Gradac 11

Misa za narod