Dobro došli na službenu web stranicu župe Posuški Gradac

Raspored blagoslova obitelji 2022.

 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI:
  

Srijeda, 28. prosinca: Vranjkov Brig; Radina Mala; Potprivija; Lipovice.

Četvrtak, 29. prosinca: Sedlića Brig; Oreči; Ćesića Draga; Gornji Begići; Tomilje

Petak, 30. prosinca: Donji Begići; Begića Doci; Batin

Subota, 31. prosinca: Vranić; Bašići; Lekina Draga (Milićevići, Solde i Sablje)