Dobro došli na službenu web stranicu župe Posuški Gradac

Župne obavijesti

ŽUPNE OBAVIJESTI 

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA 

11. PROSINCA 2022.

 

Naređene svete mise

 

Nedjelja, 11. prosinca 2022. - TREĆA NEDJELA DOŠAŠĆA

 

Gradac, 8h                 Ferdo Begić za ++ suprugu Ivu i ostale svoje pokojne

                                    Mila Penava za + muža Antu Penavu 

                                    Blago Grubišić za ++ brata Peru Gubišića, Jagu Grubišića i Veselka Begića Perkanovića

                                    Zdenko Penava za ++ Ljubu, Delfu, Stjepana, Ivu i Vinka Penava

                                    Ljubo Grubišić za + majku Katu Grubišić


Broćanac 16h
             Petar Širić Kapičić za ++ svoje pokojne

                                    Nada Milićević Tabušić za sve svoje pokojne

            
Kosa, 9:30h
               Drina Ćuk za + Jerku Ćuka

                                    Obitelj Leko za + Ivu Bakula (god.)

                                    Frano Milićević Ćokanović za sve svoje pokojne

                                    Anđelko i Maja Milićević za ++ Jerku Milićevića i Brunu Bagu 

Gradac, 11h   MISA ZA NAROD


Ponedjeljak, 12. prosinca    

Gradac, 6h                 Marko Grubišić Maka za sve nestale pokojne    


Utorak, 13. prosinca    

Gradac, 6h                Anđa Grubišić za ++ svekra Slavu, svekrvu Anđu Grubišić i  roditelje Petra i Ivu Bakula        


Srijeda, 14. prosinca

Gradac, 6h                 Nema misne nakane!    


Četvrtak, 15. prosinca         

Gradac, 6h                 Nema misne nakane!    


Petak, 16. prosinca   

Gradac, 6h                 Nema misne nakane!    


Subota, 17. prosinca

Gradac, 6h                 Jozo Begić Bikić za ++ Katu, Anđu, Veselka i Ljubu Begić       


Nedjelja, 18. prosinca 2022. - ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA      


Gradac, 8h
               Dragica Grubišić za ++ roditelje Mirka i Ružu Oreč, brata Matu, nevjestu 

                                   Dragicu, bratića Miljenka, strica Bonku, strinu Anđelku Oreč i sve ostale svoje pokojne  
            

Broćanac 9:30h        Vesna i Branko Milićević za sve svoje pokojne

                                    Željko i Tanja Vranjković za sve svoje pokojne

                                    Miro Milićević za ++ majku Anđu Milićević i sve ostale svoje pokojne  


Kosa, 9:30h
               Anđa Milićević za ++ Ivana, Ivu, Jerku i Zoru Milićević

                                    Milka Ćuk za ++ roditelje i ostale pokojne iz obitelji Mabić

                                    Matija Milićević za + Grgu Milićevića  


Gradac 11h                MISA ZA NAROD

 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA 

11. PROSINCA 2022.

 

  • U iduću nedjelju Svete Mise su po ustaljenom redoslijedu: 8 i 11 sati Gradac; u9:30 sati Broćanac i Kosa.
  • Nastavljamo s našim omiljenim Svetim Misama Zornicama od ponedjeljka do subote u 6:00 sati ujutro.    
  • iduću subotu, 17. prosinca,je Sveta Ispovijed u Gradcus početkom u 10:00 sati. Sveta Ispovijed će trajati do 11:30 sati. Lijepo se ispovjediti i poći doma kako bi i drugi mogli pristupiti sakramentu svete Ispovijedi. 
  • Danas je Nedjelja Caritas-a. Sva milostinja koja se danas skupi ide za potrebe Caritas-a i za sve one, siromašne i potrebite, za koje se Caritas brine. Hvala vam od srca na vašem prilogu!
  • U četvrtak je klanjanje Presvetom oltarskom Sakramentuu 18:00 sati u našoj župnoj crkvi u Gradcu. 
  • GRADAC:Svoj dar za crkvu dao je: Jozo Begić Bikić 400 HRK.              

       BROĆANAC: Svoj dar za crkvu dali su: 
       Vladimir i Nikolina Knezović 100 KM  i obitelj pokojne Dragice Maras 300 KM.    

  • U prošlom tjednu umrla je i pokopana Dragica Maras (1950.). Pomolimo se za pokoj njezine duše!
  • Došao je novi broj Naših ognjišta.Pretplatnici uzmite i čitajte svoj tisak na izlazu iz crkve! 
  • Želimo vam sretan i blagoslovljen radni tjedan koji je ispred nas!