Statistika župe za 2015. godinu

Siječanj

Kršteni

Lucija Ćuk, kći Leonarda i Ivane r. Srebrović – Broćanac;
Maja Grubišić, kći Ivana i Nikoline r. Mikulić – Gradac ;
Karlo Penava, sin Josipa i Lucije r. Galić – Batin;
Josip Bašić, sin Damira i Ivane r. Ramljak – Vranić.

Vjenčani

Josip Palac i Dijana Begić – Dragićina.

Umrli

Ante Begić, rođ. 1936. – Gradac;
Ante Penava, rođ. 1935. – Batin;
Veselko Bašić, rođ. 1938. – Broćanac;
Jozo Soldo, rođ. 1926. – Broćanac.

Veljača

Kršteni

David Knezović, sin Ante i Kristine r. Jukić –Broćanac;
Nikola Bašić, sin Stjepana i Anđelke r. Šimić – Broćanac;
Petra Miloš, kći Petra i Dajane r. Ćorić – Broćanac;
Patrik Bašić, sin Tomislava i Drage r. Marić – Broćanac.

Vjenčani

-

Umrli

Žana Ćuk, rođ. 1998. – Broćanac.

Ožujak

Kršteni

-

Vjenčani

-

Umrli

Jerko Ćesić, rođ. 1950. – Zagreb.

Travanj

Kršteni

Mihaela Vranjković, kći Željka i Tanje r. Pojatina – Broćanac;
Andrija Penava, sin Zdenka i Kristine r. Lebo – Batin.

Vjenčani

Ivica Đerek i Josipa Ćuk – Posušje.

Umrli

Ante Bašić, rođ. 1995. – Broćanac.

Svibanj

Kršteni

-

Vjenčani

Tomislav Martić i Anamarija Bašić – Posušje;
Ante – Sretan Galić i Antonia Bašić – Gorica.

Umrli

Nedjeljko Penava, rođ. 1969. – Batin;
Ante Knezović, rođ. 1933. – Broćanac.

Lipanj

Kršteni

-

Vjenčani

Zvonimir Pišković i Tereza Vranjković – Zagreb.

Umrli

Jerko Begić, rođ. 1924. – Gradac;
Ante Čuljak, rođ. 1938. – Gradac;
Ivan Milićević, rođ. 1945. – Kaštel Gomilica;
Milka Vranjković, rođ. 1924. – Broćanac.

Srpanj

Kršteni

Lea Tomić, kći Veselka i Katje r. Bilić – Broćanac.

Vjenčani

Ivan Tokić i Marija Knezović – Rakitno;
Branimir Jukić i Ivana Ćesić – Posušje.

Umrli

-

Kolovoz

Kršteni

Anđela Begić, kći Velimira i Danijele r. Penava – Gradac;
Sara Širić, kći Zvonimira i Andree r. Zlopaša – Broćanac;
Marko Penava, sin Ante i Anđelke r. Ćorić – Batin.

Vjenčani

Ivan Grubišić i Ivana Tulumović – Njemačka;
Ivan Valentin Kovač i Josipa Viktorija Milićević – Njemačka;
Slavko Ljubičić i Silvija Čutura – Podstrana.

Umrli

-

Rujan

Kršteni

Branko Ćesić, sin Tomislava i Helene r. Gavran – Gradac.

Vjenčani

-

Umrli

Anđa Grubišić, rođ. 1928. – Gradac.

Lis topad

Kršteni

Antonio Begić, sin Joze i Slavene r. Raspudić – Vranić.

Vjenčani

Dejan Bošnjak i Antonija Begić – Dragićina;
Ivan Grubišić i Ivana Begić – Gradac.

Umrli

Petar Begić, rođ. 1929. – Gradac;
Cvitan Bašić, rođ. 1934. – Broćanac;
Jozo Milićević, rođ. 1976. – Broćanac.

Studeni

Kršteni

Petra Knezović, kći Ivice i Marijane  r. Bago – Broćanac;
Maja Širić, kći Ivana i Martine r. Jukić – Broćanac.

Vjenčani

Ivan Milićević i Marijana Knezović – Rakitno.

Umrli

Jozo Penava. rođ. 1942. – Njemačka.

Prosinac

Kršteni

Matea Knezović, kći Mate i Kate r. Kovač – Broćanac;
Marin Sabljo, sin Ivana i Monike r. Grgić – Broćanac.

Vjenčani

-

Umrli

Ana Lovrić, rođ. 1941. – Split;
Iva Penava, rođ. 1954. – Batin;
Vladimir Begić, rođ. 1939. – Njemačka.

 

 UKUPNO

Kršteni Vjenčani Umrli

20

13

21