Statistika župe za 2012. godinu

Siječanj
Kršteni Ivan Ćuk, sin Ivice i Željke r. Biško - Vranić;
Tomislav Sabljo, sin Ivana i Monike r. Grgić - Broćanac.
Vjenčani Ivan Galić (Posušje) i Danijela Grubišić (Gradac), Posušje
Umrli Jago Vranjković, rođ. 1950. Broćanac;
Matija Bašić, rođ. 1926. Broćanac;
Makarije Ćesić, rođ. 1944. Gradac;
Ante Grubišić, rođ. 1934. Posušje.
Veljača
Kršteni Gabrijel – Veselko Begić, sin Ante i Jelene r. Mabić - Gradac.
Vjenčani -
Umrli -

Ožujak

Kršteni Marina Filipović, kći Silvestra i Marije r. Begić - Gradac;
Ana Knezović, kći Tomislava i Vesne r. Galić - Broćanac;
Nikola Ćuk, sin Dom inika i Marijane r. Martić - Vranić;
Filip Begić, sin Ivana i Dragane r. Iličić - Vranić.
Vjenčani -
Umrli Ante Bašić, rođ. 1930. Broćanac;
Marinko Grubišić, rođ. 1960. Dubrovnik;
Filip Begić, rođ. 2012. Vranić.
Travanj
Kršteni Mihael Knezović, sin Ivana i Josipe r. Vranjković - Broćanac;
Josipa Begić, kći Joze i Anice r. Krajine - Gradac;
Patrik Penava, sin Josipa i Lucije r. Galić - Batin;
Leonarda Šušak, kći Maria i Danijele r. Prce - Gradac;
Ivan Grubišić, sin Bore i Miljenke r. Zorić - Gradac.
Vjenčani Petar Rumac (Imotski) i Antonija Miloš (Broćanac), Poljica Imotska;
Romeo Ćubela (Dobrič) i Ljilja Oreč (Gradac), Dobrič;
Marin Šego (Posušje) i Andrijana Grubišić (Gradac), Posušje.
Umrli Frano Grubišić, rođ. 1931.Gradac;
Nikola Penava, rođ. 1936. Batin;
Blagica Oreč, rođ. 1954. Gradac;
Kata Begić, rođ. 1925.Gradac.
Svibanj
Kršteni Petar Milićević, sin Miroslava i Marije r. Ćuk - Broćanac;
Marijana Tomić, kći Joze i Ivanke r. Tomić - Broćnac.
Vjenčani -
Umrli Anđa Bašić, rođ. 1934. Broćanac.
Lipanj
Kršteni Petra Širić, kći Ivana i Martine r. Jurišić - Broćanac.
Vjenčani Ivan Šušnjar (Posušje) i Maja Bjelajac (Zagreb), Zagreb.
Umrli

Anica Begić, rođ. 1919. Gradac;
Branka Bošković, rođ. 1963. Gradac.

Srpanj
Kršteni Katarina Peneva, kći Ivana i Ivane r. Landeka - Batin;
Anna Begić, kći Josipa i Bernardice r. Ćesić - Gradac;
Josip Bašić, sin Daria i Suzane r. Stojić - Zagreb.
Vjenčani Danijel Mijatović (Tihaljina) i Marija Vranjković (Broćanac), Tihaljina;
Mirko Tolušić (Zagorje) i Mirela Begić (Gradac), Posušje ;
Luka Zovko (Knešpolje) i Josipa Vranjković (Zagreb), Knešpolje.
Umrli Petar Bašić, rođ. 1933. Broćanac.
Kolovoz
Kršteni Antonija Begić, kći Slobodana i Gordane r.Rezo - Gradac;
Nina Širić, kći Mate i Mirjane r. Lončar - Broćanac;
Elena Bašić, kći Petra Ivane r. Ćužić - Broćanac.
Vjenčani Marko Karačić (Gornji Crnač) i Dragica Bašić (Bašići), Gornji Crnjač;
Bernard Svitlanović (Spaichingen) i Matija Begić (Stuttgart), Gosheim;
Dalibor Soldo (Posušje) i Marija Bašić (Broćanac), Posušje;
Marko Senjak (Batin) i Marijana Begić (Gradac), Batin.
Umrli Ljubo Bašić, rođ. 1931. Broćanac;
Vinko Grubišić, rođ. 1965. Gradac;
Ante Knezović, rođ. 1945. Broćanac.
Rujan
Kršteni Borna – Anteo Begić, sin Borisa i Ivane r. Zorić - Grude;
Jure Bašić, sin Veselka i Drage r. Pezo - Broćanac.
Vjenčani Mateo Petričušić (Posušje) i Mira Begić (Gradac), Posušje;
Tomislav Filipović (Gradac) i Katarina Ćorluka (Grude), Gradac;
Ivan Biško (Čitluk) i Željka Begić (Gradac), Čitluk;
Danijel Majstorović (Drinovci) i Sanja Filipović (Gradac), Drinovci.
Umrli Iva Milićević, rođ. 1931. Broćanac;
Jerko Grubišić, rođ. 1939. Zagreb;
Jozo Ćesić, rođ. 1933. Batin.
Listopad
Kršteni -
Vjenčani Dario Škegro (Zagreb) i Kristina Penava (Batin), Zagreb.
Umrli Petar Bašić, rođ. 1924. Broćanac;
Frano Knezović, rođ. 1961. Broćanac;
Dragan Begić, rođ. 1970. Posušje.
Studeni
Kršteni Mirna Knezović, kći Maria i Ljupke r. Begić, - Broćanac;
Iva Širić, kći Zorana i Danijele r. Pavić, - Broćanac;
Stipe Zovko, sin Josipa i Helene r. Bakula, - Broćanac;
Jakov Oreč, sin Maria i Ivane r. Penava, - Gradac.
Vjenčani Kristian Miličević (Zagreb) i Marijana Bašić (Broćanac), Zagreb.
Umrli Ljubo Filipović, rođ.1937. Livno;
Matija Grubišić, rođ. 1935. Posušje.
Prosinac
Kršteni Jelena Penava, kći Zdenka i Kristine r. Lebo, - Batin;
Katarina Grubišić, kći Ante i Ive r. Grubišić, - Gradac;
Anja Penava, kći Tomislava i Ivane r. Bešlić, - Batin;
Mario Begić, sin Radoslava i Ane r. Ivanković, - Gradac;
Marko Sabljo, sin Ivana i Monike r. Grgić, - Broćanac.
Vjenčani -Zoran Bakula (Batin) i Gloria Begić (Gradac), Batin;
Radoslav Bošnjak (Višnjica) i Renata Čuljak (Gradac), Višnjica.
Umrli -

 

 UKUPNO

Kršteni Vjenčani Umrli

32

20

26