Misne nakane od 16. do 22. ožujka 2020.

 

Ponedjeljak
16.ožujka

Gradac 7,30

Nema svete mise

 

Utorak
17.ožujka

Gradac  7,30

 

 

Srijeda
18.ožujka

Gradac 7,30

  • Ob. za + Ivana, Milu(ž), Franu i Juru Begić „Curkić“

 

Četvrtak
19.ožujka
Sv. JOSIP

Gradac 8

  • Frano Begić „Bešllivušić“ za rod. Ivana i Katu.
  • Nela Begić „Curkić“ za + muža Franu
  • Srećko Begić za + Andriju i Ivušu

MISA U CRKVI

Petak
20.ožujka

Gradac 18

 

 

Broćanac 17

 

 

Subota
21.ožujka

Gradac 7,30

  • Ljubo Begić „Arić“ za brata Veselka, majku Jozu i oca Antu i ost. ++
  • Stana Begić za + muža Ivana, svekra, svekrvu, te braću i sestre

MISA U CRKVI

Broćanac 8,30

 

 

Nedjelja
22.ožujka

Gradac 8

Ivan Begić „Lebušić“ za svoje ++

 

Broćanac 9,30

Ivica knezović za + Petra i Ljubicu

 

Kosa 9,30

Jerko Bašić „Amidžić“ za + Matiju

 

Gradac 11

MISA ZA NAROD