Misne nakane od 9. do 15. ožujka 2020.

 

Ponedjeljak
9.ožujka

Gradac 7,30

Nema svete mise

Utorak
10.0žujka

Gradac  7,30

 

Srijeda
11.ožujka

Gradac 7,30

  • Ana Begić „Bešlivušić“ za sve svoje ++
  • Ob. za + Ivu Grubišić, te Ivana, Veselku i  ost. ++ „Ilić“

Četvrtak
12.ožujka

Gradac 7,30

  • Marinko Begić za + majku Matiju i ost. svoje +

Petak
13.ožujka

Gradac 7,30

  • Ivan Vranjković za + rod. Ljubu i LJubicu

Broćanac 8,30

 

Subota
14.ožujka

Gradac 7,30

 

Broćanac 8,30

 

Nedjelja
15.ožujka

Gradac 8

 

Broćanac 9,30

  • Venka Širić za svoje ++

Kosa 9,30

 

Gradac 11